وزیر اسبق بهداشت دچار حادثه سقوط در آسانسور شد
وزیر اسبق بهداشت دچار حادثه سقوط در آسانسور شد

محمد حسن طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت به دلیل سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شد.

به گزارش قلم پرس،محمد حسن طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت به دلیل سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شد.
وزیر بهداشت دولت دهم روز گذشته (چهارشنبه ظهر) هنگام بازدید از ساختمان درحال ساخت (که قرار بود توسط وی مرکز طب سنتی شود) در چاله آسانسور افتاده و تاکنون یک عمل جراحی روی وی انجام شده است.

ایشان برای ادامه روند درمان به تهران انتقال داده شد.