خبرگزاری میزان – محمدابراهیم اقبالی، دادستان عمومی و انقلاب تفت در استان یزد در جلسه شورای سلامت این شهرستان اظهار داشت: به منظور گرفتن یک تصمیم مشترک و با حضور فعال شهرداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و محیط زیست ظرف مهلت بیست روز باید نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت خطرناک گود زباله […]

خبرگزاری میزان – محمدابراهیم اقبالی، دادستان عمومی و انقلاب تفت در استان یزد در جلسه شورای سلامت این شهرستان اظهار داشت: به منظور گرفتن یک تصمیم مشترک و با حضور فعال شهرداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و محیط زیست ظرف مهلت بیست روز باید نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت خطرناک گود زباله تفت اقدام شود.

دادستان عمومی و انقلاب تفت با تأکید بر اصل ۵۰ قانون اساسی در رابطه با مدیریت پسماند‌ها بیان کرد: به منظور حفظ محیط زیست تمامی دستگاه‌های ذی ربط مکلف هستند نسبت به رعایت مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون اقدام کنند.

وی افزود: عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این رابطه، از باب حقوق عامه، با متخلفان بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.

اقبالی تصریح کرد: از آنجایی که مدیریت پسماند با سلامت شهروندان سر و کار دارد و موضوع مهمی قلمداد می‌شود و کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه تهدیدی برای سلامت افراد به حساب می‌آید، دادستانی این مهم را از اولویت اصلی قرار داده و با جدیت تمام، همیشه این موضوع را دنبال می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب تفت خاطرنشان کرد: ضرورت تجمیع زباله‌های شهر در گود زباله شهر تفت در فاصله مناسبی از شهر به عنوان یکی از مصوبات اصلی شورای سلامت در کوتاه‌ترین زمان مورد تاکید است.

انتهای پیام/