واژگونی پرشیا در شهر مهربان منجر به مصدومیت دو تن شد
واژگونی پرشیا در شهر مهربان منجر به مصدومیت دو تن شد

واژگونی پرشیا در شهر مهربان شهرستان سراب منجربه مصدومیت دوتن شد. به گزارش قلم پری به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی این سانحه ساعت۲۲:۴۳بیست وهشتم مهرماه۹۵به مرکز اورژانس سراب اطلاع داده شد.به محض دریافت خبر آمبولانس پایگاه دوزدوزان به محل اعزام شد. وحید شادی نیا درادامه گفت:پس […]

واژگونی پرشیا در شهر مهربان شهرستان سراب منجربه مصدومیت دوتن شد.
به گزارش قلم پری به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی این سانحه ساعت۲۲:۴۳بیست وهشتم مهرماه۹۵به مرکز اورژانس سراب اطلاع داده شد.به محض دریافت خبر آمبولانس پایگاه دوزدوزان به محل اعزام شد.

وحید شادی نیا درادامه گفت:پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس مصدومین به بیمارستان سراب انتقال یافتند.
سرپرست روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی از واژگونی دیگری که درکیلومتر ۲جاده اهر تبریز اتفاق افتاد خبرداد وگفت:این سانحه رانندگی واژگونی پراید بودوساعت ۱۹:۳۰چهارشنبه بیست وهشتم مهر ۹۵ روی داد.

وی افزود:دومصدوم حادثه توسط آمبولانس پایگاه زنجیربلاغ شهرستان اهروتحت مراقبت کارشناسان اعزامی اورژانس به بیمارستان اهر انتقال یافتند.