به گزارش شهریار، داوود قاسم زاده در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: میانگین شاخص کیفی هوای تبریز امروز (سه شنبه ۱۴ آذر ماه)، برابر با ۶۳ بوده و در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با صرفه جویی مردم شهر در مصرف گاز و عدم مازوت سوزی نیروگاه تبریز، شاهد تداوم این وضعیت باشیم. […]

به گزارش شهریار، داوود قاسم زاده در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: میانگین شاخص کیفی هوای تبریز امروز (سه شنبه ۱۴ آذر ماه)، برابر با ۶۳ بوده و در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با صرفه جویی مردم شهر در مصرف گاز و عدم مازوت سوزی نیروگاه تبریز، شاهد تداوم این وضعیت باشیم.  

بر اساس این گزارش، شاخص آلودگی از ۰ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ نیز نشانگر وضعیت بحرانی است.