هنوز آرتمیا زنده در دریاچه ارومیه وجود ندارد
هنوز آرتمیا زنده در دریاچه ارومیه وجود ندارد

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: هنوز آرتمیا بالغ و زنده در دریاچه ارومیه وجود ندارد. به گزارش قلم پرس به نقل از ایسنا، علی نکوئی فرد بابیان اینکه شوری مطلوب برای زنده ماندن ارتمیا ۱۵۰گرم نمک در لیتر است اظهار کرد: در حال حاضر غلظت نمک در دریاچه ارومیه بالاست و فعلا ارتمیا بالغ […]

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: هنوز آرتمیا بالغ و زنده در دریاچه ارومیه وجود ندارد.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایسنا، علی نکوئی فرد بابیان اینکه شوری مطلوب برای زنده ماندن ارتمیا ۱۵۰گرم نمک در لیتر است اظهار کرد: در حال حاضر غلظت نمک در دریاچه ارومیه بالاست و فعلا ارتمیا بالغ و زنده در دریاچه نیست اما سیست ها در حال آبگرفتن هستند تا از تخم خارج شوند لذا هر آن که شوری آب دریاچه کمتر شود آرتمیا جان می‌گیرد.

وی با مطلوب توصیف کردن نسبی وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، بابیان اینکه تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۰.۸۸ است اضافه کرد: در صورت ادامه روند کنونی شرایط اکولوژیکی برای پرورش آرتمیا اورمیانا در دریاچه ارومیه فراهم می شود.

نکوئی فرد بااشاره به پایش ۲ایستگاه ساحلی آغ گنبد و زنبیل بیان کرد: براساس پایش های انجام شده در ایستگاه زنبیل میزان شوری اب ۲۴۰گرم در لیتر و ایستگاه اغ گنبد ۱۸۰گرم در لیتر است.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به تعداد سیست ارتمیا در منطقه آغ گنبد افزود: سیست های ارتمیا در این منطقه به ۱۶۸ عدد در لیتر و در ایستگاه زنبیل به ۱۴۱عدد در لیتر رسیده است.

وی با بیان اینکه آرتمیا از جلبک دوتالیا تغذیه می‌کند اظهار کرد: نسبت به ماه‌های گذشته تعداد این جلبک افزایش یافته و از ۲۴۵۰ عدد در لیتر به ۱۷۵ هزار در لیتر رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بابیان اینکه کشور به تخم ارتمیا نیاز دارد که ۱۰۰ درصد این نیاز از طریق واردات رفع می شود افزود: حداقل ۳۰تا ۵۰ تن نیاز سالانه کشور به تخم ارتمیا است.

نکوئی فرد با بیان اینکه  آرتمیا اورمیانا یکی از هفت گونه شناخته شده آرتمیای دو جنسی در جهان است، ارزش غذایی آن در حد مطلوب است و ارزش اقتصادی بالایی دارد، افزود: پرورش آرتمیا در اراضی شور و زه آب‌ها در زمان حاضر می‌تواند پتانسیل مناسب برای ایجاد اشتغال، تولید درآمد و نیازهای کشور در صنعت آبزی پروری را برطرف کند.

آرتمیا اورمیانا شاخص‌ترین موجود زنده دریاچه است که غذای اصلی پرندگان را تشکیل می‌دهد و بیشترین منبع غذایی برای ماهیان خاویاری است. این جاندار تک‌سلولی با شرایط آب شور دریاچه ارومیه سازگاری پیدا کرده است و هم می‌تواند زنده ‌زایی و هم تخم‌گذاری کند.