هم‌اندیشی مدیران اقتصادی آذربایجان‌شرقی با اصحاب رسانه برای اجرای بهتر طرح مردمی سازی یارانه‌ها
هم‌اندیشی مدیران اقتصادی آذربایجان‌شرقی با اصحاب رسانه برای اجرای بهتر طرح مردمی سازی یارانه‌ها

مدیران اقتصادی آذربایجان‌شرقی در خصوص طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با اصحاب رسانه و خبرنگاران بحث و تبادل نظر کردند. “سیدقاسم ناظمی” مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این نشست با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در تبیین مسائل اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به رشد کمی و کیفی رسانه‌ها در طول چند سال […]


مدیران اقتصادی آذربایجان‌شرقی در خصوص طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با اصحاب رسانه و خبرنگاران بحث و تبادل نظر کردند.

“سیدقاسم
ناظمی” مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این نشست با اشاره به اهمیت نقش
رسانه‌ها در تبیین مسائل اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به رشد کمی و کیفی ر
سانه‌ها در طول چند سال اخیر ، اگر می خواهیم
جامعه به شکل صحیح مدیریت شود و ظرقیت‌های اجتماعی و توانمندی مردمی به کار گرفته
شود باید رسانه‌هابا مدیران اجرایی ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.

وی همچنین بر اهمیت رسانه از دیدگاه مدیریت ارشد استانی تاکید کرد.

در این نشست تبیینی و تبادل‌ نظر با اصحاب رسانه، مدیران اقتصادی آذربایجان
شرقی پس از تشریح و توضیح طرح مردمی سازی یارانه ها و برشمردن نقاط قوت و ضعف،
راهکارهای ارتقاء اجرای بهتر آن را بررسی کردند
.

در این نشست صمیمی و تخصصی که حدود سه ساعت به طول کشید خبرنگاران نیز به
بیان دیدگاه‌های خود در خصوص طرح یادشده پرداختند و نقطه نظرات مبتنی بر تجربیات
اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای خود را بیان کردند
.

شرکت کنندگان در این نشست همگی به اتفاق معتقد بودند که باید با اجرای درست
این طرح منزلت  مردم و ارتقا وضعیت معیشتی آنان مورد توجه قرار گیرد
.