همایش فقه گردشگری، گامی برای رفع موانع موجود در حوزه گردشگری اسلامی
همایش فقه گردشگری، گامی برای رفع موانع موجود در حوزه گردشگری اسلامی

شهردار تبریز گفت: همایش فقه گردشگری می تواند با بررسی و واکاوی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مسائل گردشگری، راهکارهای صحیح عملی و اجرایی برای رفع موانع موجود در حوزه گردشگری اسلامی را ارائه دهد تا طبق مبانی شرعی و قانونی، مسیر و فرایند گردشگری اسلامی و حلال در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تسهیل شود.

به گزارش قلم پرس، ایرج شهین باهر صبح امروز در افتتاحیه همایش بین المللی فقه گردشگری که در تالار وحدت دانشگاه تبریز درحال برگزاری است، گفت: صنعت توریسم یکی از مهمترین محل های درآمد کشورهای توسعه یافته است و بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی سال گذشته نزدیک به یک و نیم میلیارد سفر گردشگری در جهان رخ داده است که متاسفانه سهم کشورهای اسلامی در این میان بسیار ناچیز است.

شهین باهر با بیان اینکه گردهم آیی فقهای جهان اسلام برای تعریف چارچوب های شرعی در خصوص گردشگری با عنوان گردشگری حلال در تبریز مایه خوشحالی است، افزود: جمعیت نزدیک به ۲ میلیارد نفری مسلمانان جهان بنابه دلایل مختلف از جمله عدم رعایت موازین شرعی و اسلامی از نعمت سفر که بسیار در دین مبین اسلام توصیه شده است محروم شده اند و این اتفاق جای برنامه ریزی دارد.

شهردار تبریز تصریح کرد: تبریز از دیرباز محملی برای جذب گردشگران اعم از گردشگران جویای علم و طب و فرهنگ بوده است. وجود بزرگترین دانشگاه جهان اسلام، ربع رشیدی، که هنوز بقایای آن در این شهر وجود دارد و تبریز به آن می بالد باعث شد تا علوم اسلامی و دینی در جهان گسترده شده و نام این شهر در تاریخ ماندگار شود.

وی یادآور شد: نام این نیک نامان تاریخ از یک سو و آن بناهای تمدن ساز از سوی دیگر دست به دست هم داد تا شاهد رویدادی مهم در تاریخ کشورهای اسلامی باشیم و تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ معرفی شود.