هر محالی با خدا ممکنه
هر محالی با خدا ممکنه

.

عکس: مهران نظرزاده