خبرگزاری میزان – اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰. ت ۵۰۵۷۲ ه مورخ ۹۳.۱۰.۱۴ هیات وزیران)، ابطال شد. در ماده ۵  آیین نامه مذکور آمده است: «هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیر شهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه […]

خبرگزاری میزان – اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰. ت ۵۰۵۷۲ ه مورخ ۹۳.۱۰.۱۴ هیات وزیران)، ابطال شد.

در ماده ۵  آیین نامه مذکور آمده است: «هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیر شهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان پذیرر است.» و در ماده ۶ آیین نامه مذکور نیز مقرر می‌دارد: «بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزار‌ها و یادمان شهدا اقدام نماید.»

بیشتر بخوانید:

باتوجه به اینکه شورای نگهبان اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه مذکور را نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آن‌ها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مومنین و مواردی از این قبیل شود را خلاف موازین شرع اعلام کرده است، لذا هیات عمومی دیوان عدالت، با تبعیت از نظر فق‌های شورای نگهبان، اطلاق مواد ۵و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آن‌ها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مومنین و مواردی از این قبیل شود را خلاف موازین شرع و قابل ابطال دانست.

انتهای پیام/