شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: عملیات ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز همچنان ادامه دارد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده  اظهار داشت: در راستای نگهداری، ساماندهی و ترمیم فضاهای سبز منطقه، عملیات ترمیم تشتک، ترمیم بانکت، فرم دهی و هرس درختچه ها، واکاری درختان، برداشت نخاله، ایجاد تشتک های […]شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: عملیات ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز همچنان ادامه دارد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده  اظهار داشت: در راستای نگهداری، ساماندهی و ترمیم فضاهای سبز منطقه، عملیات ترمیم تشتک، ترمیم بانکت، فرم دهی و هرس درختچه ها، واکاری درختان، برداشت نخاله، ایجاد تشتک های جدید، خاک ریزی و کاشت گل، رنده کشی و جمع آوری علف های هرز فضاهای سبز سطح حوزه ی شهرداری منطقه۹ ادامه دارد.