نگذارید مسئله‌ی مسجدالاقصی به دست فراموشی سپرده شود
نگذارید مسئله‌ی مسجدالاقصی به دست فراموشی سپرده شود

نگذارید قضیّه‌ى فلسطین و قدس شریف و مسئله‌ى مسجدالاقصى به دست فراموشى سپرده بشود؛   مقام معظم رهبری: نگذارید قضیّه‌ی فلسطین و قدس شریف و مسئله‌ی مسجدالاقصی به دست فراموشی سپرده بشود؛ آنها این را میخواهند. آنها میخواهند دنیای اسلام از قضیّه‌ی فلسطین غفلت کند. الان شما ببینید در همین روزها کابینه‌ی رژیم صهیونیستی، یهودیّت […]

نگذارید قضیّه‌ى فلسطین و قدس شریف و مسئله‌ى مسجدالاقصى به دست فراموشى سپرده بشود؛

 

مقام معظم رهبری: نگذارید قضیّه‌ی فلسطین و قدس شریف و مسئله‌ی مسجدالاقصی به دست فراموشی سپرده بشود؛ آنها این را میخواهند. آنها میخواهند دنیای اسلام از قضیّه‌ی فلسطین غفلت کند. الان شما ببینید در همین روزها کابینه‌ی رژیم صهیونیستی، یهودیّت کشور فلسطین را اعلام کرد؛ به‌عنوان یک کشور یهودی آن را اعلام کرد. از مدّتها قبل دنبال این قضیّه بودند، حالا بصراحت این کار را انجام دادند. در غفلت دنیای اسلام، در غفلت آحاد مردم و ملّتهای مسلمان، رژیم صهیونیستی به دنبال تصرّف قدس شریف است، به دنبال تصرّف مسجدالاقصی است، به دنبال تضعیف هرچه بیشتر فلسطینیان است؛ این را باید توجّه داشت. همه‌ی ملّتها باید از دولتهای خودشان مطالبه کنند مسئله‌ی فلسطین را؛ علمای اسلامی از دولتهای خودشان بخواهند و مطالبه کنند پیگیریِ مسئله‌ی فلسطین را؛ این یکی از وظایف عمده‌ی مهم است. ما خدا را شکر میکنیم که در جمهوری اسلامی، دولت و ملّت در این جهت هم‌زبانند. دولت جمهوری اسلامی و امام بزرگوار ما از اوّل، سیاست حمایت از فلسطین و دشمنی با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد و سرِدست گرفت؛ تا امروز هم ادامه دارد و ۳۵ سال است که ما از این خط، منحرف نشدیم و ملّت ما هم با کمال میل همراهند. گاهی بعضی از جوانهای ما که مراجعه میکنند و جوابی نمی‌شنوند، به من نامه مینویسند و التماس میکنند که اجازه بدهید ما برویم در صفوف مقدّم با رژیم صهیونیستی بجنگیم. ملّت، عاشق مبارزه‌ی با صهیونیست‌ها است و جمهوری اسلامی‌ هم این را نشان داده است.

دنیای اسلام – که باید همه‌ی نیروی خودمان را صرف کنیم برای مقابله‌ی با توطئه‌ی رژیم صهیونیستی و این حرکتی که علیه قدس شریف و مسجدالاقصی انجام دادند که همه‌ی دنیای اسلام را بایستی به حرکت در بیاورد – امروز ناچاریم به گرفتاری‌هایی که استکبار در درون دنیای اسلام به‌وجود آورده مشغول بشویم؛ چاره‌ای نیست. در واقع پرداختن به مسئله‌ی تکفیر، چیزی است که بر علمای دنیای اسلام و زبدگان و فرزانگان دنیای اسلام تحمیل شده است؛ این را دشمن به‌صورت مشکل دست‌ساز وارد دنیای اسلام کرده است و ناچاریم به آن بپردازیم، لکن مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی رژیم صهیونیستی است؛ مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی قدس است؛ مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی قبله‌ی اوّل مسلمین، مسجدالاقصی است؛ اینها مسائل اصلی است.

۴ / آذر / ۱۳۹۳

 

طرح مسجدالاقصی به مناسبت روز قدس