نمایشگاه عکس اربعین در تبریز برگزار می‌شود
نمایشگاه عکس اربعین در تبریز برگزار می‌شود

نمایشگاه عکس اربعین در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار می‌شود. در این نمایشگاه ۲۰ اثر از عکس‌های برگزیده هنرمندان عضو انجمن سینمای جوانان دفتر تبریز به نمایش گذاشته خواهد شد. مهرورز احمدی، مهدی پورنصر، حسین رهبری، محمدعلی سلمانی، مهسا علی محمدی، مهسا عبادیان، سعید علیزاده پروین، عسل کریم پور، سید آیدین موسوی، مینا نوعی […]نمایشگاه عکس اربعین در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه
۲۰ اثر از
عکس‌های
برگزیده هنرمندان عضو انجمن سینمای جوانان دفتر تبریز به نمایش گذاشته خواهد شد.

مهرورز احمدی، مهدی
پورنصر، حسین رهبری، محمدعلی سلمانی، مهسا علی محمدی، مهسا عبادیان، سعید علیزاده
پروین، عسل کریم پور، سید آیدین موسوی، مینا نوعی و مهدی ذوالفقاری هنرمندان شرکت
کننده در این نمایشگاه هستند.

این نمایشگاه با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن سینمای جوانان تبریز تا بیست
و

چهارم شهریورماه
جاری از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برپا خواهد بود.