جلسه بررسی و پیگیری روند اجرای پروژه مقبره الشعرا این هفته نیز با حضور سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز به همراه شهرداران مناطق ۱ و ۱۰ و مدیرعامل شرکت عمران در محل کارگاه پروژه برگزار شد. به گزارش قلم پرس، سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در این جلسه با […]جلسه بررسی و پیگیری روند اجرای پروژه مقبره الشعرا این هفته نیز با حضور سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز به همراه شهرداران مناطق ۱ و ۱۰ و مدیرعامل شرکت عمران در محل کارگاه پروژه برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در این جلسه با اشاره به اهمیت و نقش پروژه مقبره الشعرا در توسعه گردشگری شهر تبریز گفت: با توجه به تاکید شهردار کلانشهر تبریز مبنی بر تسریع در تکمیل ضلع شمالی مقبره الشعرا برای استفاده شهروندان نصب روزشمار در این پروژه صورت می گیرد.