نشست خبری معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی+ گزارش تصویری
نشست خبری معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی+ گزارش تصویری