نشست خبری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند/گزارش تصویری
نشست خبری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند/گزارش تصویری

نشست خبری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.   عکس: سیده زهرا حسینی

نشست خبری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.

 

عکس: سیده زهرا حسینی