نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان هریس / گزارش تصویری
نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان هریس / گزارش تصویری

نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان هریس با حضور سرمایه گذاران و مسوولان استانی و شهرستانی در قالب برنامه های مختلف برگزار شد.   عکس: سعید فتوت پور

نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان هریس با حضور سرمایه گذاران و مسوولان استانی و شهرستانی در قالب برنامه های مختلف برگزار شد.

 

عکس: سعید فتوت پور