یکی از شهروندان تبریزی که در تصادف رانندگی دچار سانحه شده بود، توسط یک راننده تاکسی نجات یافت. به گزارش قلم پرس، خودروی این شهروند در جاده تبریز – بستان آباد به دلیل سقوط به دره واژگون شده و یکی از رانندگان شریف تاکسی به نام محمد فرج زاده که شاهد این تصادف بود، سریعا” […]یکی از شهروندان تبریزی که در تصادف رانندگی دچار سانحه شده بود، توسط یک راننده تاکسی نجات یافت.

به گزارش قلم پرس، خودروی این شهروند در جاده تبریز – بستان آباد به دلیل سقوط به دره واژگون شده و یکی از رانندگان شریف تاکسی به نام محمد فرج زاده که شاهد این تصادف بود، سریعا” خود را به محل حادثه رسانده و با توجه به شرایط به وجود آمده و نشت بنزین و احتمال وقوع اتفاقات غیر قابل جبران، راننده محبوس در خودرو را نجات داده است.