نجات جان راننده تریلر با فعال شدن کد ۲۴۷ ویژه بیماران قلبی اورژنس
نجات جان راننده تریلر با فعال شدن کد ۲۴۷ ویژه بیماران قلبی اورژنس

اقدام سریع و به موقع اورژانس تبریز /فعال شدن کد ۲۴۷ راننده تریلر تحت اقدامات درمانی اورژانس به بیمارستان شهید مدنی انتقال یافت به گزارش قلم پرس، شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت :عصر روز سه شنبه در میدان بسیج ، طی تماس مردمی با مرکز اورژانس ۱۱۵تبریز و گزارش ضعف و بی […]

اقدام سریع و به موقع اورژانس تبریز /فعال شدن کد ۲۴۷

راننده تریلر تحت اقدامات درمانی اورژانس به بیمارستان شهید مدنی انتقال یافت

به گزارش قلم پرس، شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت :عصر روز سه شنبه در میدان بسیج ، طی تماس مردمی با مرکز اورژانس ۱۱۵تبریز و گزارش ضعف و بی حالی راننده تریلر ،سریعا اورژانس عازم محل شد .
پس از بررسی های اولیه کارشناسان اعزامی و سابقه قبلی بیماری قلبی راننده ۶۰ساله سریعا اقدامات درمانی پیش بیمارستانی شروع و کد ۲۴۷که ویژه بیماران قلبی بوده و نوار قلب از داخل آمبولانس به پزشک مستقر در بیمارستان فرستاده می شود فعال شد و نتیجه این اقدامات حیاتی اورژانس، نجات جان شهروند را رقم زد.