میدان آذربایجان یکی از پروژه های ننگین شهرداری تبریز بود
میدان آذربایجان یکی از پروژه های ننگین شهرداری تبریز بود

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت:میدان آذربایجان یکی از پروژه های ننگین شهرداری تبریز بوده و بر همین اساس مشکلات این پروژه را پیگیر هستیم و با نهادهای نظارتی مطرح کرده و تا آخرین روز پیگیر این موضوع خواهم بود.

به گزارش قلم پرس، سونیا اندیش در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع پروژه بزرگ میدان آذربایجان، اظهار داشت: موضوع نهایی کردن پروژه میدان آذربایجان یکی از اقداماتی است که پیگیر هستم و از سال ۹۶ موضوع مشکلات میدان آذربایجان از طراحی تا میزان هزینه کرد آن را مطرح کرده و پیگیر هستم.

وی افزود: میدان اذربایجان یکی از میدان های بزرگ در شمالغرب کشور بوده که علیرغم اینکه باعث زیبایی چهره محدوده و شهر تبریز شود بیشتر موجب نارضایتی مردم شده و به یکی از پروژه های مشکل دار تبدیل شد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان اینکه میدان آذربایجان یکی از پروژه های ننگین شهرداری تبریز بود، خاطرنشان کرد: مشکلات این پروژه را همچنان پیگیر هستیم و با نهادهای نظارتی مطرح کرده و تا آخرین روز پیگیر این موضوع خواهم بود.