میانگین افزایش عوارض تعرفه محلی نسبت به سال جاری ۲۷ درصد است
میانگین افزایش عوارض تعرفه محلی نسبت به سال جاری ۲۷ درصد است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: میانگین افزایش عوارض نسبت به سال جاری ۲۷ درصد است. به گزارش قلم پرس، محمدباقر بهشتی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز گفت: در لایحه تعرفه عوارض محلی تلاش شده است افزایش تعرفه در مناطق کم برخوردار کمتر و در مناطق برخوردار بیشتر باشد. وی […]

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: میانگین افزایش عوارض نسبت به سال جاری ۲۷ درصد است.

به گزارش قلم پرس، محمدباقر بهشتی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز گفت: در لایحه تعرفه عوارض محلی تلاش شده است افزایش تعرفه در مناطق کم برخوردار کمتر و در مناطق برخوردار بیشتر باشد.

وی سپس گفت: با لحاظکردن میانگین تورم سال جاری، افزایش تعرفه عوارض محلی پایین است. البته این میزان ۲۷ درصدی در حالی است که نرخ خرید و فروش زمین امسال جهشی قابل توجه داشته است.

وی همچنین با اشاره به درگذشت محمدتقی توکلی مرد صنعت ایران و آذربایجان گفت: پیشنهاد میکنم میدان ماشین سازی به نام مهندس توکلی نامگذاری شود.