موفقیت در طرح نجات دریاچه ارومیه در گرو عملکرد وزارتخانه ها است
موفقیت در طرح نجات دریاچه ارومیه در گرو عملکرد وزارتخانه ها است

پس از برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و تصمیمات ابلاغی معاون اول رییس جمهود در این جلسه سلسله نشست‌های دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با نمایندگان وزارت‌خانه‌های عضو این کارگروه برای پیگیری و اجرایی شدن تصمیمات ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور در حال برگزاری است.

به گزارش قلم پرس، شنبه ۴ خرداد پنجاهمین جلسه کمیته هماهنگی کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در حوزه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

در این جلسه عیسی کلانتری از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی خواست تا حداکثر مشارکت مالی و اجرایی ممکن و نهایت مساعدت و انتقال امکانات و استفاده از منابع مالی موجود در آن وزارتخانه در جهت خدمت به احیای دریاچه ارومیه و برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به کار گرفته شود.

کلانتری در پنجاهمین جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه از معاونین وزارت جهاد کشاورزی خواست با توجه به تنگناهای دولت در سال ۹۸ و دستورات رییس کارگروه ملی، از حداکثر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی وزارتخانه جهادکشاورزی برای اجرای پروژه‌های نجات دریاچه ارومیه استفاده گردد.

پنجاهمین جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور عیسی کلانتری، محمدمسعود تجریشی و معاون آب و خاک و معاون باغبانی و همچنین نمایندگان معاونت‌های زراعت و ترویج جهادکشاورزی در محل و حوزه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

همچنین پنجاه و یکمین جلسه کمیته هماهنگی کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه با حضور عیسی کلانتری، محمد مسعود تجریشی، نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در ستاد احیای دریاچه ارومیه و مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در محل حوزه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت نیرو ارائه گردید.

عیسی کلانتری در این جلسه موفقیت یا عدم موفقیت دستیابی به اهداف طرح نجات دریاچه ارومیه را در گرو عملکرد مستقیم دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی دانستند و از نماینده وزارت نیرو خواستند تا دستیابی به هدف تراز اکولوژیک (۱۲۷۴/۱ متر) دریاچه ارومیه از اجرای تمام و کمال مصوبات کارگروه در برابر درخواست‌های موردی کوتاه نیایند.

ایشان موضوع مدیریت کمی منابع آب در این حوضه را به دو دوره پیش از احیای کامل دریاچه ارومیه و پس از احیای کامل دریاچه ارومیه تقسیم بندی کردند و از نمایندگان حاضر از وزارت نیرو در جلسه خواستند در دوره اول بر ادامه اجرای سیاست‌های کارگروه ملی اهتمام ورزیده و از تصمیمات اتخاذ شده در سال ۱۳۹۳ در قالب نقشه راه احیای دریاچه ارومیه صیانت نمایند.

پنجاه و یکمین جلسه کمیته هماهنگی کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه امروز شنبه ۱۱ خرداد ماه برگزار شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه