به گزارش شهریار، محمد حسین زاده شهردار این منطقه به همراه جمعی از معاونین منطقه و همچنین نمایندگان تعاونی های مسکن فعال در امر شهرک سازی خاوران، از اراضی این تعاونی ها بازدیدو در همین راستا به منظور بررسی مشکلات مطرح شده چندین جلسه برگزارگردید. حسین زاده شهردار منطقه در این بازدیدها و جلسات با […]

به گزارش شهریار، محمد حسین زاده شهردار این منطقه به همراه جمعی از معاونین منطقه و همچنین نمایندگان تعاونی های مسکن فعال در امر شهرک سازی خاوران، از اراضی این تعاونی ها بازدیدو در همین راستا به منظور بررسی مشکلات مطرح شده چندین جلسه برگزارگردید.

حسین زاده شهردار منطقه در این بازدیدها و جلسات با اشاره به لزوم رعایت ضوابط و قواعد شهرسازی و عمرانی توسط تعاونی های مسکن فعال در شهرک خاوران اظهار داشت: عملیات شهرک سازی در اراضی قابل توجهی از شهرک خاوران به عهده تعاونی های مسکن محول گردیده که بر این اساس، شهرداری منطقه۹ در راستای شکل گیری بافت شهری در این شهرک جدید همراه تعاونی های مسکن بوده و مساعدت های لازم را درچارچوب ضوابط اعمال نموده و می نماید.

شهردار منطقه۹ با بیان اینکه نظارت بر امر شهرک سازی تا کنون در کلانشهر تبریز بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده و این امر در شهرک خاوران بر عهده شهرداری تبریز است افزود: از اهم وظایف شهرداری منطقه۹ بعنوان دستگاه ناظر عالیه در شکل گیری بافت شهری در خاوران، نظارت بر روند اجرای شهرک سازی این تعاونی های شهرک ساز بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و عمرانی است تا از بروز مشکلات آتی در شهرک خاوران و تخلفات احتمالی ممانعت نماید.

حسین زاده تصریح کرد: در حال حاضر ناظرین مقیم شهرداری منطقه۹ در محل اجرای فعالیت های این تعاونی ها استقرار یافته تا با رصد دقیق عملکرد های فنی و عمرانی بر اساس نقشه های اجرائی مصوب، نظارت داشته باشند و در صورتی که به تخلفی برخورد نماید، اقدامات لازم را با ارائه دلایل و مستندات، جهت صدور دستور اصلاح و یا ممانعت از ادامه کار تا زمان رفع تخلف، به مراجع ذیربط منعکس نماید.

شهردار منطقه۹ در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت تعاونی های شهرک ساز در اراضی شهرک خاوران که دامنه وسیعی از این شهرک جدیدالاحداث را به خود اختصاص داده، ضروری است شهرداری منطقه۹ از همین ابتدای امر اقدامات لازم را بمنظور ممانعت و جلوگیری از تخلفات احتمالی عملی نماید، تا درآتیه، این شهرک در حوزه مدیریت شهری دچار مشکل و نقصان نشود.