۱- صلاحیت مورد نیاز: حداقل گواهی صلاحیت پایه ۵ در رشته نیرو ۲- محل و زمان فروش اسناد ارزیابی: فروش اسناد ارزیابی و مناقصه طی ساعات اداری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  لغایت مورخه‌ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ صورت خواهد پذیرفت و نمایندگان مناقصه گران ذیصلاح  می توانند جهت خرید اسناد، با ارائه‌ی معرفی نامه‌ی رسمی و رسید واریز بهای […]

۱- صلاحیت مورد نیاز: حداقل گواهی صلاحیت پایه ۵ در رشته نیرو

۲- محل و زمان فروش اسناد ارزیابی: فروش اسناد ارزیابی و مناقصه طی ساعات اداری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  لغایت مورخه‌ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ صورت خواهد پذیرفت و نمایندگان مناقصه گران ذیصلاح  می توانند جهت خرید اسناد، با ارائه‌ی معرفی نامه‌ی رسمی و رسید واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره ۱۰۰۸۰۹۷۷۴۴۴۰ نزد بانک شهر، شعبه‌ی شهرداری تبریز به نام « شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز »، ضمن مراجعه به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ بلوار لاله غربی؛ کوی میخک ۴؛ طبقه‌ی اول ساختمان شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه؛   اتاق ۱۰۶ » اسناد را دریافت نمایند.   

۳- مناقصه گر در تعیین برنده و انتخاب پیمانکار بر اساس ضوابط مربوطه مخیر می باشد.

ضمناً این آگهی در سایت شرکت به نشانی  metro.tabriz.ir نیزدرج می­گردد.

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه

برای دریافت این آگهی کلیک کنید