ممنوعیت ایجاد فیلتر دفتر و جایگاه مسئولان دفاتر برای معاونان مناطق، سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری تبریز
ممنوعیت ایجاد فیلتر دفتر و جایگاه مسئولان دفاتر برای معاونان مناطق، سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری تبریز

شهردار تبریز به شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری تبریز دستور داد که هرچه سریع تر جایگاه مسئولان دفاتر معاونان و مدیران زیر مجموعه شان حذف شود.

ایرج شهین باهر در بخشنامه ای ابلاغ کرد: در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی مستقیم به مشکلات شهروندان از امروز نباید هیچ یک از مدیران و معاونان مناطق، سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری، مسئول دفتر، دفتردار یا هرگونه واسطه ای بین خود و مراجعه کنندگان داشته باشند.
او با اشاره به اینکه داشتن مسئول دفتر صرفا برای شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابع بلامانع است، گفت: باید درب اتاق معاونان و مدیران مستقیم به روی شهروندان باز باشد و آن ها بتوانند بدون منتظر ماندن یا طی کردن تشریفات اداری رو در رو مسائل شان را درمیان بگذارند.
شهردار تبریز برچیده شدن موانع میان شهروندان و مدیران شهرداری را یکی از اولویت ها و رویکردهای اصلی خود عنوان کرد و افزود: اعتقاد ما بر این است که هرچقدر فاصله بین مدیران و مردم کاسته شود، روند حل مشکلات و کاستی ها نیز سرعت می گیرد.