شهردار منطقه ۲ تبریز با همراهی جمعی از معاونان و مدیران این منطقه در ملاقات مردمی دوشنبه ۲ خرداد، پذیرای جمعی از شهروندان بود. به گزارش قلم پرس، در جریان این ملاقات، شهروندان به توضیح مشکلات خود به صورت رو در رو با مدیران شهری پرداختند و موسی علی پور شهردار منطقه ضمن بررسی پرونده‌های […]شهردار منطقه ۲ تبریز با همراهی جمعی از معاونان و مدیران این منطقه در ملاقات مردمی دوشنبه ۲ خرداد، پذیرای جمعی از شهروندان بود.

به گزارش قلم پرس، در جریان این ملاقات، شهروندان به توضیح مشکلات خود به صورت رو در رو با مدیران شهری پرداختند و موسی علی پور شهردار منطقه ضمن بررسی پرونده‌های مراجعان، علاوه بر پاسخگویی به ارباب رجوع،  دستورات لازم برای رفع مشکلات آنان را به مدیران منطقه صادر کرد.