شهردار تبریز ظهر امروز در ادامه برنامه های قرار خدمت این هفته، با تعدادی از شهروندان ساکن در منطقه ۸ تبریز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار از صبح امروز در قالب سومین قرار خدمت، پس از بازدید از پروژه ها و ظرفیت های منطقه ۸ و همچنین برگزاری جلسه با […]شهردار تبریز ظهر امروز در ادامه برنامه های قرار خدمت این هفته، با تعدادی از شهروندان ساکن در منطقه ۸ تبریز دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار از صبح امروز در قالب سومین قرار خدمت، پس از بازدید از پروژه ها و ظرفیت های منطقه ۸ و همچنین برگزاری جلسه با مدیران دستگاه های اجرایی، با تعدادی از شهروندان ساکن در این منطقه دیدار و گفتگو کرد.