شهردار تبریز در بازدید از پروژه مقبره‌الشعرا با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه در حوزه گردشگری و تأکید برای تسریع در عملیات عمرانی آن، این مجموعه را اولویت شهرداری در حوزه گردشگری معرفی کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار پیش از ظهر امروز در بازدید از پروژه مقبره‌الشعرا گقت: این پروژه در راستای […]شهردار تبریز در بازدید از پروژه مقبره‌الشعرا با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه در حوزه گردشگری و تأکید برای تسریع در عملیات عمرانی آن، این مجموعه را اولویت شهرداری در حوزه گردشگری معرفی کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار پیش از ظهر امروز در بازدید از پروژه مقبره‌الشعرا گقت: این پروژه در راستای توسعه گردشگری تبریز و جذب گردشگر نقش مهمی دارد که بایستی با هزینه کرد مبلغ مورد نیاز برای مرمت و بهسازی آن در اسرع وقت اقدام شود.