معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری را منصوب کرد. به گزارش قلم پرس ، طی حکمی از سوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی سمیه کریمی به عنوان معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی […]

معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری را منصوب کرد.

به گزارش قلم پرس ، طی حکمی از سوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی سمیه کریمی به عنوان معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی انتصاب شد.