مصدومیت ۲۳ نفر در اثر انفجار مواد محترقه در آذربایجان شرقی
مصدومیت ۲۳ نفر در اثر انفجار مواد محترقه در آذربایجان شرقی

رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی، گفت: آمار مصدومان حوادث چهارشبه سوی در استان تا صبح امروز به ۲۳ نفر  است. به گزارش قلم پرس فرزاد رحمانی آمار مصدومان مواد محترقه در استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: تا ساعت ۹ صبح امروز ۲۳ نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در استان مصدوم شده اند. […]

رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی، گفت: آمار مصدومان حوادث چهارشبه سوی در استان تا صبح امروز به ۲۳ نفر  است.

به گزارش قلم پرس فرزاد رحمانی آمار مصدومان مواد محترقه در استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: تا ساعت ۹ صبح امروز ۲۳ نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در استان مصدوم شده اند.
وی افزود: از مجموع ۲۳ نفر مصدوم  ۱۲ نفر ۱۲نفردجارسوختگی و جراحت بدن و۱۱نفرآسیب چشمی دیده اند.
آمار مصدومان حوادث چهارشبه سوی در استان اضافه کرد: از این تعداد نیز ۱۹نفردرتبریزوچهارنفر در شهرستانها آسیب دیده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳ نفربستری هستند و حال یک نفر وخیم است.