مشوق‌های جدید برای پزشکان تعهد خدمت در مناطق محروم چیست؟
مشوق‌های جدید برای پزشکان تعهد خدمت در مناطق محروم چیست؟

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مصوبه جدید این کمیسیون در خصوص اصلاح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی تشریح و گفت: مدت ۲۱ سال خدمت در مناطق کم برخوردار به ۱۰ تا ۱۱ سال و ۱۵ سال به ۸ سال کاهش پیدا کرد. به گزارش قلم پرس،از […]رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مصوبه جدید این کمیسیون در خصوص اصلاح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی تشریح و گفت: مدت ۲۱ سال خدمت در مناطق کم برخوردار به ۱۰ تا ۱۱ سال و ۱۵ سال به ۸ سال کاهش پیدا کرد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در تشریح مصوبه کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی»، اظهار کرد: سال ۱۳۸۹ قانونی در این زمینه وجود داشت که براین اساس پزشک و متخصصانی که ۷.۵ سال مدت تحصیل آن به طول انجامید باید سه برابر مدت تحصیل خود در مناطق کم برخوردار خدمت کنند و ۳۰ درصد از پزشکانی که جذب دانشگاه‌ها می‌شوند، باید دوره تعهد بگذرانند.

وی با بیان اینکه امسال ۱۴ هزار پذیرش در رشته‌های پزشکی داشتیم، افزود: با مصوبه‌ای که در کمیسیون آموزش به تصویب رسید، مسیر برای پزشکان مناطق محروم هموار شد به این نحو که برای پزشکان عمومی دوره تعهد خدمت از ۳ برابر به ۱.۷ و برای متخصصین به ۲.۵ برابر با اعمال ضرایب محرومیت کاهش یافت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: بنابراین مدت ۲۱ سال خدمت در مناطق کم برخوردار به ۱۰ تا ۱۱ سال و ۱۵ سال به ۸ سال کاهش پیدا کرد.

منادی سفیدان ادامه داد: همچنین پزشکان دارای تعهد خدمت در مناطق کم برخوردار می توانند پس از ۳ سال در دوره های تخصصی نیز شرکت کنند، همچنین این پزشکان می توانند در همان منطقه تعهد خدمت خود به استخدام دولت درآیند و به ازای هر فرزند ۶ ماه از تعهد خدمت پزشک کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی نیز به علاوه افزایش سقف کارانه از دیگر مشوق‌های این طرح است، گفت: البته برای مستنکفین از اجرای قانون نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که امیدواریم پزشکی شامل این بند از مصوبه نشود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: همچنین در این قانون برای نقل و انتقال پزشکان نیز موارد مناسبی دیده شده است.

انتهای پیام/س