مسمومیت مونوکسید کربن جان کودک ۱۱ ماهه را گرفت
مسمومیت مونوکسید کربن جان کودک ۱۱ ماهه را گرفت

کودک ۱۱ ماهه بدنبال مسمومیت با مونوکسیدکربن در داخل حمام, جانش را از دست داد به گزارش قلم پرس، مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: کودک ۱۱ ماهه بدنبال مسمومیت با مونوکسیدکربن در داخل حمام, جانش را از دست داد حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۲۰ امروز سه شنبه مورخه […]

کودک ۱۱ ماهه بدنبال مسمومیت با مونوکسیدکربن در داخل حمام, جانش را از دست داد
به گزارش قلم پرس، مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: کودک ۱۱ ماهه بدنبال مسمومیت با مونوکسیدکربن در داخل حمام, جانش را از دست داد
حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۲۰ امروز سه شنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ گزارش کاهش هوشیاری ازخیابان شمس تبریزی به اپراتوری فوریتهای پزشکی تبریز شد.
وی ادامه داد: با اعزام پایگاه ۲۱۹ تبریز به محل حادثه و بررسی صحنه, ازفوت نوزاد ۱۱ ماهه خبر دادند که بدنبال مسمومیت با مونوکسیدکربن روی داده بود.
وی ادامه داد: وجود محلی برای ورود و خروج هوا, امکان مسمومیت با مونوکسید کربن را کاهش میدهد.