مسابقات سوارکای در دامان کوه های رنگارنگ خواجه  /گزارش تصویری
مسابقات سوارکای در دامان کوه های رنگارنگ خواجه  /گزارش تصویری

مسابقات سوار کاری در حاشیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان هریس با حضور سرمایه گذاران و مسوولان استانی و شهرستانی برگزار شد.   عکس: سعید فتوت پور

مسابقات سوار کاری در حاشیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان هریس با حضور سرمایه گذاران و مسوولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

 

عکس: سعید فتوت پور