دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و قرارگاه پدافند هوایی