مراسم سنتی طلب باران در روستای جیغه + گزارش تصویری
مراسم سنتی طلب باران در روستای جیغه + گزارش تصویری

مراسم سنتی طلب باران در روستای جیغه بخش خواجه شهرستان هریس با حضور مسوولان شهرستانی و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مراسم سنتی طلب باران در روستای جیغه بخش خواجه شهرستان هریس با حضور مسوولان شهرستانی و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.