مدیر جدید روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان‌شرقی منصوب شد
مدیر جدید روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان‌شرقی منصوب شد

هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان‌شرقی ،فرشید ولی‌زاده را به عنوان مدیر روابط عمومی این انجمن و تئاتر شهر تبریز انتخاب کرد.

به گزارش قلم پرس،با انتخاب هیات رئیسه انجمن‌ هنرهای نمایشی استان، “فرشید ولی زاده” به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این انجمن و تئاتر شهر تبریز انتخاب و معرفی شد. فرشید ولی زاده خبرنگار تبریزی فعال در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری است که در سایت های مختلف خبری به فرهنگ و هنر در استان پرداخته است.

وی هم اکنون به عنوان سرسرپرست خبرگزاری ایلنا در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کند.

گفتنی است؛ پیش از این مهرداد خردمند مدیریت روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی و تئاتر شهر تبریز را به عهده داشت،که در اسفندماه سال گذشته از این سمت استعفا کرد.