محوطه فرهنگی مقبره الشعرا در محاصره موتورسوارها
محوطه فرهنگی مقبره الشعرا در محاصره موتورسوارها
محوطه مجموعه گردشگری مقبره الشعرای تبریز پس از تغییرات در ساختار محوطه هر چند پذیرای خانواده ها و گردشگران شده اما موضوعی که بیشتر از همه فضا را آزاردهنده می کند حضور راکبان موتورسوار در داخل محوطه و لابه لای جمعیت است.

مجموعه زیبای مقبره الشعرا، مجموعه ای بدون حصارکشی و ورودی از هر طرف می توان وارد آن شد، کمی به خیال قدم زدن و لذت بردن از فضا وارد که می شوی حضور خانواده ها و کودکانی که برای بازی به این مجموعه آمده اند خوشحال کننده است.

اما فارغ از همه این مسایل متاسفانه صدای ناهنجار موتورسیکلت ها فضای آرام و با نشاط مجموعه را به هم می ریزد و فضای آرام و شاد خانوادگی را تبدیل به فضای پر از آلودگی های صوتی می کند.

متاسفانه مجموعه مقبره الشعرا و محدوده گورستان سرخاب تبریز با قدمت چندین ساله و بر اساس آنچه گفته شده در دهه های گذشته قرار بر تبدیل محدوده به پردیس گردشگری بوده اما  طی سالها به دلیل سو مدیریت ها تبدیل به پارک محله ای کوچک شده است.

مجموعه ای که با وجود ثبت ملی شدن چند مجوز بلندمرتبه سازی در اطراف آن صادر شده و با اقدامات جزیره ای و شاید سلیقه ای در سال های گذشته محدوده آن کوچک شده است.

حال این مجموعه، با توجه به قرارداشتن مدفن شاعر شهیر معاصر، استاد شهریار و بنا برگفته ها دفن شدن ۴۰۰ شاعر و عارف نامی در این محدوده، اگر در استان های دیگر بود هم به این شکل حفظ و نگهداری می شد؟!

 

نگارنده: علی سلیمی