شهردار منطقه ۸ از آغاز عملیات نصب مجسمه میرآب در پیاده راه مقصودیه به منظور معرفی شایسته مشاغل قدیمی تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس،  رضا جانفشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به انتقال مجسمه قبلی میراب از مقصودیه به پیاده راه امین در سال گذشته، شهرداری منطقه ۸ عملیات ساخت مجسمه جدید میرآب […]شهردار منطقه ۸ از آغاز عملیات نصب مجسمه میرآب در پیاده راه مقصودیه به منظور معرفی شایسته مشاغل قدیمی تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس،  رضا جانفشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به انتقال مجسمه قبلی میراب از مقصودیه به پیاده راه امین در سال گذشته، شهرداری منطقه ۸ عملیات ساخت مجسمه جدید میرآب را از ماه‌های گذشته توسط هنرمندان و کارشناسان زیباسازی آغاز کرده و روز گذشته با اتمام آماده‌سازی و ساخت این مجسمه، عوامل خدمات شهری منطقه ۸ اقدام به انتقال آن به پیاده راه مقصودیه کردند که در روزهای آتی در محل سابق خود نصب خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در راستای معرفی شایسته مشاغل قدیمی تبریز انجام گرفته و مجسمه میرآب در مقابل خانه تاریخی نیکدل نصب می‌شود.