بنابر اعلام سازمان قطار شهری، مترو تبریز در روز قدس به شهروندان عزیز خدمت رسانی می کند. به گزارش قلم پرس، به اطلاع عموم شهروندان فهیم تبریز می رساند با توجه به برگزاری راهپیمایی پرشکوه روز قدس و نماز عبادی سیاسی جمعه، متروی تبریز جهت سهولت در تردد شرکت کنندگان راهپیمایی و نمازگزاران نماز جمعه، […]بنابر اعلام سازمان قطار شهری، مترو تبریز در روز قدس به شهروندان عزیز خدمت رسانی می کند.

به گزارش قلم پرس، به اطلاع عموم شهروندان فهیم تبریز می رساند با توجه به برگزاری راهپیمایی پرشکوه روز قدس و نماز عبادی سیاسی جمعه، متروی تبریز جهت سهولت در تردد شرکت کنندگان راهپیمایی و نمازگزاران نماز جمعه، پذیرش مسافر خواهد داشت.