ماه رمضان ماه میهمانی خدا است / نفش کشیدن در این ماه عبادت و تسبیح است
ماه رمضان ماه میهمانی خدا است / نفش کشیدن در این ماه عبادت و تسبیح است

دبیرکل حزب الله لبنان بر ضرورت اهتمام و توجه بیشتر به مساجد و حضور در آنها در ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، سید حسن نصرالله که به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان سخن می گفت، افزود: ماه رمضان فرصت بزرگی است و به همین خاطر برادران و خواهران را در این ماه مبارک به حضور محسوس در مساجد و تلاوت قرآن و دعا دعوت می کنم.
دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر این که ماه رمضان ماه میهمانی خدا است و نفش کشیدن در این ماه نیز عبادت و تسبیح است، ادامه داد: بالاترین اعمال در این ماه ترک حرام های خداوند متعال و روی آوردن به اعمال مستحب است که در روایات و آیات به آنها تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه استراحت نیست، تصریح کرد: این ماه ماه جهاد و آن هم از نوع جهاد اکبر و جهاد با نفس است و لازم است تا در این ماه با تلاوت بیشتر قرآن، اعمال نیکو و عبادت و نماز کل قدر کل ساعت ها را بدانیم، چرا که ثواب بسیار زیادی برای مسلمانان قرار داده شده است.
سید حسن نصرالله خاطر نشان کرد: آثار روزه، عبادت و بندگی در این ماه مبارک در ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان ظاهر می شود و این نیز از کرامات و عظمت این ماه است.
وی در ادامه بر ضرورت اقامه نماز شب و تلاوت قرآن مجید در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در این ماه برای هر آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن برای بندگان نوشته می شود و این فرصت فقط در ماه مبارک رمضان است.
دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد: منظور از قرآن خواندن با تامل و تدبر و نه با سرعت است تا بتوان به مفاهیم آیات پی برد.
وی همچنین با اشاره به صفات خداوند متعال در دعای جوشن کبیر که در شب های قدر ماه مبارک رمضان قرائت می شود، ادامه داد: در این ماه دعا مستجاب می شود و این همه از عظمت این ماه مبارک است.