مامور ترکیه‌ای اهانت کننده به اتباع ایرانی اخراج شد
مامور ترکیه‌ای اهانت کننده به اتباع ایرانی اخراج شد

با پیگیری مقامات ایران در آنکارا مامور ترکیه‌ای اهانت کننده به اتباع ایرانی اخراج شد. به گزارشقلم پرس به نقل از ایسنا، در پی پیگیری مقامات ایران در آنکارا و اعلام مراتب اعتراض به مسئولین ذیربط در وزارت امور خارجه ترکیه نسبت به عدم رعایت شئون اخلاقی و بی احترامی  از سوی برخی ماموران مرزی […]

با پیگیری مقامات ایران در آنکارا مامور ترکیه‌ای اهانت کننده به اتباع ایرانی اخراج شد.

به گزارشقلم پرس به نقل از ایسنا، در پی پیگیری مقامات ایران در آنکارا و اعلام مراتب اعتراض به مسئولین ذیربط در وزارت امور خارجه ترکیه نسبت به عدم رعایت شئون اخلاقی و بی احترامی  از سوی برخی ماموران مرزی ترکیه نسبت به مسافران کشورمان  ، مامور خاطی مرز گوربولاغ ( بنا به اظهار  مقام دیپلماتیک ترکیه ) از کار اخراج شد.