اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۱ اقدام به لکه‌گیری، چاله‌زدایی و توزیع آسفالت در چند مسیر سطح این منطقه کردند. به گزارش قلم پرس،  اکیپ‌های خدمات شهری منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی و به ترتیب اولویت اجرا، اقدام به لکه‌گیری، چاله‌زدایی و توزیع آسفالت در مسیرهای ولیعصر (عج) از جمله خیابان شهید شفیع زاده، […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۱ اقدام به لکه‌گیری، چاله‌زدایی و توزیع آسفالت در چند مسیر سطح این منطقه کردند.

به گزارش قلم پرس،  اکیپ‌های خدمات شهری منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی و به ترتیب اولویت اجرا، اقدام به لکه‌گیری، چاله‌زدایی و توزیع آسفالت در مسیرهای ولیعصر (عج) از جمله خیابان شهید شفیع زاده، اوحدی، کریم خان، فارابی روبروی باغ صبا، تختی و استاد شهریار کردند.
این اقدامات با توزیع حدود ۲۰ تن آسفالت در این مسیرها انجام و ساماندهی کامل به‌عمل آمد.