اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۱، اقدام به توزیع ۱۰ تن آسفالت در لکه‌گیری و چاله‌زدایی مسیرهای بیلانکوه، فارابی و ایده لو کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده، اقدام به لکه‌گیری و چاله‌زدایی در مسیرهای بیلانکوه، سرچشمه، ایده‌لو و فارابی کوی شهید قصاب عبداللهی کردند […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۱، اقدام به توزیع ۱۰ تن آسفالت در لکه‌گیری و چاله‌زدایی مسیرهای بیلانکوه، فارابی و ایده لو کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده، اقدام به لکه‌گیری و چاله‌زدایی در مسیرهای بیلانکوه، سرچشمه، ایده‌لو و فارابی کوی شهید قصاب عبداللهی کردند که حدود ۱۰ تن آسفالت در این عملیات توزیع شده است.
نیروهای خدماتی در قالب چند اکیپ به صورت شبانه‌روزی در حال اجرای طرح مذکور بوده که همه سطح منطقه را در بر می‌گیرد.