​​​​​​​معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری کوچه علی آقا در خیابان ۱۷ شهریور خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری‌های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، در روزهای اخیر آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری کوچه علی آقا که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را […]​​​​​​​معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری کوچه علی آقا در خیابان ۱۷ شهریور خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری‌های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، در روزهای اخیر آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری کوچه علی آقا که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل می‌کرد، توسط عوامل فنی و عمرانی منطقه ۸ اجرایی و آسفالت‌ریزی اساسی شد.
وی افزود: در این طرح، همه نقاط نیازمند این کوی، آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری و بالغ بر ۱۵ تن آسفالت‌ریزی شد.