نهضت لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی معابر و خیابان‌های مختلف حوزه شهرداری متطقه ۳ تبریز همچنان از سوی معاونت خدمات شهری این منطقه با تمام توان ادامه دارد. به گزارش قلم پرس، یعقوب غیور معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ با اعلام این مطلب گفت: با اینکه روزهایی همراه با بارش‌های بهاری سپری می‌کنیم اما معاونت خدمات شهری […]نهضت لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی معابر و خیابان‌های مختلف حوزه شهرداری متطقه ۳ تبریز همچنان از سوی معاونت خدمات شهری این منطقه با تمام توان ادامه دارد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب غیور معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ با اعلام این مطلب گفت: با اینکه روزهایی همراه با بارش‌های بهاری سپری می‌کنیم اما معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز در مناطق مختلف، حوزه نهضت آسفالت را با جدیت ادامه می‌دهد و از اوایل سال جاری بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌ها لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی شده‌اند.
وی یادآور شد: امسال تغییرات خوبی در کیفیت آسفالت‌ریزی شهرداری منطقه ۳ تبریز ایجاد شده و تلاش می‌کنیم تا وضعیت آسفالت خیابان‌ها و معابر منطقه را ارتقا دهیم.
غیور ادامه داد: همزمان با سایر وظایف محوله به این معاونت، آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری معابر جزو اولویت‌های این معاونت است. در این راستا لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی کوچه میخک در خیابان پاستور توسط این معاونت به انجام رسید.