لزوم تعریف هارمونی مشخص برای تحقق رشد اقتصادی آذربایجان‌شرقی
لزوم تعریف هارمونی مشخص برای تحقق رشد اقتصادی آذربایجان‌شرقی

استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم تعریف هارمونی و برنامه زمانبندی مشخص برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار استان تاکید کرد. عابدین خرّم در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به ارائه گزارش عملکرد کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: گزارش هایی که ارائه می شود باید مبین اهداف کمی عملکردها […]


استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم تعریف هارمونی و برنامه زمانبندی مشخص برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار استان تاکید کرد.

عابدین خرّم در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به ارائه گزارش عملکرد کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: گزارش هایی که ارائه می شود باید مبین اهداف کمی عملکردها بوده و میزان سرمایه گذاری های جذب شده اشتغال را به صورت دقیق مشخص کند.

وی افزود: کارگروه هایی که گزارش عملکرد ارائه می دهند علاوه بر انجام کارهای روتین و معمولی به میزان تغییرات صورت گرفته در مسیر تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را هم مورد توجه قرار دهند.

استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: اقدامات انجام گرفته در بخش‌های مختلف صنعت،  معدن، کشاورزی، گردشگری و غیره باید از لحاظ زمانبندی، تاثیرات و نتایج حاصله قابل قضاوت باشد.

خرم تاکید کرد: لازم است سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی، میزان تحقق این سهم تعیین، موانع احتمالی در مسیر این رشد احصا و راهکارهای رفع این موانع پیشنهاد شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: مدیر هر بخش نسبت به شرایط موجود اشرافیت و ارائه مطلب داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم تعریف هارمونی و برنامه زمانبندی مشخص برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار استان تاکید کرد.