سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز به همراه شهردار منطقه ۱ و مدیرعامل سازمان عمران با حضور در پروژه مجموعه تاریخی مقبره الشعرا از چگونگی روند پیشرفت این پروژه بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه مقبره الشعرای تبریز از آن به عنوان یک […]سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز به همراه شهردار منطقه ۱ و مدیرعامل سازمان عمران با حضور در پروژه مجموعه تاریخی مقبره الشعرا از چگونگی روند پیشرفت این پروژه بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه مقبره الشعرای تبریز از آن به عنوان یک پروژه فرهنگی، تاریخی و هویتی تبریز یاد کرد و تسریع در اجرای عملیات آن را یک ضرورت دانست.