لزوم تسریع در تملک شش هکتار از باغات لاله
لزوم تسریع در تملک شش هکتار از باغات لاله

شهردار تبریز گفت: تملک باغات لاله در اولویت کاری است و شش هکتار در این بخش نیاز به تملک دارد که باید هرچه سریع تر انجام گیرد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار ظهر امروز در جلسه جمع بندی دور دوم قرار خدمت شهرداری که در منطقه ۷ برگزار شد، گفت: تملک شش هکتاری از باغات لاله باید انجام گیرد.

شهردار تبریز با تاکید به تبدیل ۱۵ هکتاری باغات لاله به فضای سبز ادامه داد: شش هکتار در این بخش نیاز به تملک دارد و این اقدام باید در اولویت کاری قرار بگیرد.

شهردار منطقه ۷ تبریز نیز در این رابطه گفت: تاکنون چهار میلیارد ریال برای تملک دو قطعه از باغات لاله هزینه شده است که قبلا نیز بخشی از آن تملک شده بود.

محمد رشتبری ادامه داد: برای انجام تملکات باقی مانده در باغات لاله ۱۰ میلیارد درخواست کرده بودیم که شش میلیارد آن پرداخت شده است.

دور دوم قرار خدمت شهرداری تبریز با محوریت محلات از پنجشنبه هفته جاری آغاز شده و قرار است در سایر مناطق دهگانه شهرداری تبریز نیز ادامه یابد. حضور در پنج محله پرچالش هر منطقه و احصای مشکلات آنها یکی از مهم ترین اهداف برگزاری دور دوم قرار خدمت شهرداری تبریز است.