قطع مچ دست با دستگاه علف خردکنی
قطع مچ دست با دستگاه علف خردکنی

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: دستگاه علف خردکنی در روستای ینگجه تیکمه داش, دست بک مرد ۴۳ ساله را قطع کرد به گزارش قلم پرس، حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۱۲,به پایگاه فوریتهای پزشکی تیکمه داش شهرستان بستان آباد خانواده ای مراجعه کردند […]

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: دستگاه علف خردکنی در روستای ینگجه تیکمه داش, دست بک مرد ۴۳ ساله را قطع کرد

به گزارش قلم پرس، حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۱۲,به پایگاه فوریتهای پزشکی تیکمه داش شهرستان بستان آباد خانواده ای مراجعه کردند که خبر از قطع دست مردی دادند.
وی ادامه داد: با بررسی وضیعت مصدوم حادثه, تکنسینهای پایگاه تیکمه داش, خبر از قطع دست مرد ۴۳ساله اهل روستای ینگجه دادند که به وسیله دستگاه علف خردکنی از ناحیه مچ روی داده بود.
حسینقلی زاده ادامه داد: تکنسینهای اورژانس ۱۱۵اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به بیمارستان استاد شهریار بستان آباد انتقال داده شد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: اندامهای قطع شده تنها زمانی امکان پیوند دارند که حتما مرطوب نگه داده شوند و هر چه سریعتر به مراکز درمانی تخصصی انتقال داده شوند.