شهردار تبریز از ایجاد قرارگاه مسکن در راستای استفاده از پتانسیل های شهرداری و هم‌افزایی بخش خصوصی و نهادهای تأثیرگذار در تولید مسکن در آینده‌ای نزدیک خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در جلسه با هییت مدیره انجمن انبوه سازان استان با تاکید بر لزوم استفاده از همه پتانسیل‌های ساخت و […]شهردار تبریز از ایجاد قرارگاه مسکن در راستای استفاده از پتانسیل های شهرداری و هم‌افزایی بخش خصوصی و نهادهای تأثیرگذار در تولید مسکن در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در جلسه با هییت مدیره انجمن انبوه سازان استان با تاکید بر لزوم استفاده از همه پتانسیل‌های ساخت و ساز مسکن، اظهار کرد: موضوع ساخت و ساز یک چالش ملی و یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور است و بر این اساس باید از همه پتانسیل ها، ظرفیت‌ها و بسترهای آن استفاده کرد.