قرارداد استوکس فسخ نشده است/ تغییر رفتار بازیکن می‌تواند تغییر رفتار باشگاه را به همراه داشته باشد
قرارداد استوکس فسخ نشده است/ تغییر رفتار بازیکن می‌تواند تغییر رفتار باشگاه را به همراه داشته باشد

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در مورد وضعیت استوکس درتیم گفت:  برخلاف اظهارات رسانه‌ها، قرارداد این بازیکن فسخ نشده و مفتوح است و  تغییر رفتار بازیکن می‌تواند تغییر رفتار باشگاه را به همراه داشته باشد. به گزارش قلم پرس علیرضا اسدی گفت: با توجه به تکرار مسائل انضباطی توسط آنتونی استوکس، جلسات متعدد کمیته انضباطی با حضور […]

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در مورد وضعیت استوکس درتیم گفت:  برخلاف اظهارات رسانه‌ها، قرارداد این بازیکن فسخ نشده و مفتوح است و  تغییر رفتار بازیکن می‌تواند تغییر رفتار باشگاه را به همراه داشته باشد.

به گزارش قلم پرس علیرضا اسدی گفت: با توجه به تکرار مسائل انضباطی توسط آنتونی استوکس، جلسات متعدد کمیته انضباطی با حضور وی برگزار شد.
وی در مورد نتیجه این جلسات گفت: باتوجه به شرایط این بازیکن، مسائل انضباطی و نگاه نامتناسب ایشان با اصول حرفه ای باشگاه، کمیته انضباطی وی را ملزم به تبعیت از مفاد مندرج در قرارداد نمود و در مرحله اول ۳۰ درصد قرارداد ایشان کسر شد. ولیکن شرایط روحی و روانی این بازیکن و نگاه وی به فوتبال در این مقطع با نگاه باشگاه، همخوانی نداشت که این عدم همخوانی می‌توانست اصول حرفه‌ای باشگاه را خدشه‌دار نماید‌.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با اشاره به این نکته که برخلاف اظهارات رسانه‌ها، قرارداد این بازیکن فسخ نشده و مفتوح است گفت: با توجه به اینکه باشگاه تمامی مفاد قرارداد خود در مورد این بازیکن خارجی را اجرا نموده و وی نیز با تایید کتبی دریافت کلیه مطالبات اصرار به ترک ایران داشت، بهانه تراشی‌ها دلیلی بر عدم اقدامات قانونی نخواهد بود. لذا باشگاه این حق را برای خود قائل است که با پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی حقوق قانونی خود را استیفا کند، این اقدامات با ترک شهر تبریز توسط وی، از امروز اجرایی خواهد شد.
اسدی در پایان در مورد دیگر بازیکن خارجی باشگاه گفت: پرونده هری لی اروین نیز در کمیته انضباطی باشگاه مفتوح است و در این ارتباط تصمیم گیری ها اعلام خواهد شد.
البته تغییر رفتار بازیکن می‌تواند تغییر رفتار باشگاه را به همراه داشته باشد.